Đồng chí Thân Minh Quế tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

Thứ hai - 24/08/2020 04:42 191 0
Sau một ngày làm việc, chiều ngày 20/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.
Đồng chí Thân Minh Quế tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

Với tinh thần "Dân chủ- Đoàn kết -Kỷ cương – Sáng tạo", Đại hội đại biểu Đảng bộ CCQ tỉnh đã thảo luận, có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa XVIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa XVIII.

Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ tới, đó là: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng ủy viên Đảng ủy CCQ tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. 

Bình quân mỗi năm kết nạp 150 đảng viên mới. Có 20% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc và 25% đảng viên được kiểm tra, giám sát. 100% tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra. Tỷ lệ đảng viên dự các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng mới ban hành đạt 98 %. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” đạt 90%. Số tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn và hội cựu chiến binh ở cơ sở đạt vững mạnh (hoặc trong sạch vững mạnh) đạt tỷ lệ 90%.
 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đề ra các giải pháp nhiệm kỳ mới. Đó là: Chủ động, tích cực phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ. Tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XVIII. 
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ CCQ tỉnh khóa XVIII.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ CCQ tỉnh khóa XVIII.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu 6 đồng chí vào BTV Đảng ủy khóa mới. Đồng chí Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Khổng Đức Thanh và Hoàng Xuân Tùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh.

BCH Đảng bộ khóa XVIII bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vương Đức Đông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVIII.

Đại hội bầu 40 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc, thay mặt Đại hội, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh Thân Minh Quế nêu rõ: Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết và nhân sự; nhất là những phương hướng mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là điều kiện tiên quyết để tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội. 
 

Đồng chí Thân Minh Quế tái đắc cử Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVIII.
Đồng chí Thân Minh Quế tái đắc cử Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong Đảng bộ CCQ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XVIII đã đề ra; góp phần  xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA XVIII (24 đồng chí)

1. Hoàng Xuân Tùng, Đảng ủy CCQ tỉnh;

2. Khổng Đức Thanh, Đảng ủy CCQ tỉnh;

3. Đặng Thị Khánh Vân, Đảng ủy CCQ tỉnh;

4. Dương Thanh Tùng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVII;

6. Từ Quốc Hiệu, Sở Y tế;

7. Nguyễn Quang Đông, Sở Nội vụ;

8. Vương Đức Đông, Đảng ủy CCQ tỉnh;

9. Nguyễn Văn Hanh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

10. Nguyễn Thanh Bình, Sở Khoa học và Công nghệ;

11. Nguyễn Quang Tuấn, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

12. Trần Văn Đức, Báo Bắc Giang;

13. Phạm Văn Thịnh, Cục thuế tỉnh;

14. Nguyễn Thị Thêm, Công đoàn Viên chức tỉnh;

15. Nguyễn Mạnh Tùng, Đoàn Thanh niên CCQ tỉnh;

16. Nguyễn Quang Hùng, Đảng ủy CCQ tỉnh;

17. Nguyễn Văn Lượng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

18. Vũ Văn Tưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường;

19. Nguyễn Văn Thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo;

20. Tạ Thế Hùng, Đảng ủy CCQ tỉnh;

21. Đỗ Thị Thu Hà, Đảng ủy CCQ tỉnh;

22. Nguyễn Trọng Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

23. Phạm Thị Hằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

24. Đỗ Văn Minh, Đảng ủy CCQ tỉnh.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHÓA XVIII

(6 đồng chí)

1. Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;

2. Khổng Đức Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;

3. Hoàng Xuân Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;

4. Vương Đức Đông, Đảng ủy CCQ tỉnh;

5. Đặng Thị Khánh Vân, Đảng ủy CCQ tỉnh;

6. Nguyễn Văn Hanh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

DANH SÁCH UBKT ĐẢNG ỦY 

(5 đồng chí)

1. Vương Đức Đông, Đảng ủy CCQ tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;

2. Tạ Thế Hùng, Đảng ủy CCQ tỉnh;

3. Trương Văn Nam, Thanh tra tỉnh

4. Đào Văn Chính, Đảng ủy CCQ tỉnh

5. Nguyễn Quang Hùng, Đảng ủy CCQ tỉnh
                                                                                                                      Nguồn tin: Báo Bắc Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây