Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

Thứ hai - 24/08/2020 00:08 150 0

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

Sáng ngày 20/8/2020, Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.500 đảng viên thuộc 77 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
      Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thu Hồng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ...
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

  
         Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh khóa XVII. Theo đó, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và trước nhân dân. Trong học tập nghị quyết đã có sự đổi mới về phương pháp, kết hợp giữa tự nghiên cứu với nghe phổ biến, thảo luận, viết và đánh giá chất lượng bài thu hoạch, có sự giám sát của các đồng chí cấp ủy viên. 
     Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có những chuyển biến tích cực. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, những khó khăn trong nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ CCQ tỉnh có sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm. Hằng năm, mỗi tập thể đăng ký từ 1 - 2 việc, mỗi cá nhân đăng ký từ 2 - 3 việc làm theo Bác và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đã có 989 việc của tập thể, 68.281 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% (vượt mục tiêu Đại hội đề ra). 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1001 đảng viên, vượt 25% so với mục tiêu Đại hội XVII đề ra. 
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
        Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tham mưu, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...
Tổ chức thực hiện hiệu quả ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm
          Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. 
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
        Với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương; tập trung trí tuệ, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra”, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ CCQ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. 
          Đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trong công tác cán bộ. 
          Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ. đề cao trách nhiệm của bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong công tác đảng ở cơ sở. Duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Mỗi quý mỗi cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần.
Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVII Thân Minh Quế phát biểu khai mạc
Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVII Thân Minh Quế phát biểu khai mạc.
        Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và của các chi bộ, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 
        Xây dựng nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân 
       Khẳng định Đảng bộ CCQ tỉnh có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng ghi nhận những kết quả, thành tựu Đảng bộ CCQ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
      Đồng chí chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Công tác cải cách hành chính ở một số ngành chuyển biến chậm và chưa đồng bộ, hiệu quả; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa cao; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chưa thực sự thiết thực, hiệu quả.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
        Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ CCQ tỉnh phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm huy động, khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo bước đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ.
       Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối CCQ tỉnh, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả và nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên Đảng ủy CCQ tỉnh thực sự là đội quân xung kích trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
       Đồng chí nêu rõ: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối CCQ tỉnh phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu trên tất cả các lĩnh vực, từ trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đạo đức lối sống. Do vậy, Đảng bộ CCQ tỉnh phải thường xuyên phối hợp tham mưu và lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 
       Nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội; thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tạo sự đoàn kết trong nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Nguồn tin: baobacgiang.com.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây