Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai - 01/06/2020 07:10 216 0
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 29/5 và sáng ngày 30/5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng gần 100 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đại diện cấp ủy cấp trên dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành các chương trình, kế hoạch, đề án về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Từng bước đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian, hiệu quả và đạt chất lượng. Cán bộ, đảng viên đã chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công, xây dựng tốt mối quan hệ công tác với các ngành, đơn vị, địa phương...

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ. Trong giai đoạn vừa qua, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp 08 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị; cử trên 20 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng phát triển đảng do Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Tuấn Phú - Bí thư Đảng ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực. Trong đó, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nội dung cụ thể hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Hằng năm, các chi bộ trực thuộc đều được công nhận trong sạch vững mạnh; Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội. Ảnh:BGP/Hoàng Hà

Với chủ đề Đại hội: "Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025", Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đặt ra mục tiêu 100% các chi bộ thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các tham luận tại Đại hội đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII; công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn mới; xây dựng tổ chức đoàn  thể vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh chính trị…

Đồng chí Thân Minh Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chúc mừng những thành tích xuất sắc của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua. Đây là điều kiện, tiền đề thuận lợi để Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí khẳng định Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ, có một vị trí, tầm quan trọng đặc biệt giúp lãnh đạo UBND tỉnh nắm bắt tình hình để giải quyết nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ trong toàn Đảng bộ Văn phòng cần phải nắm chắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương; thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ quan, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Thân Minh Quế tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng trong Đảng bộ, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, gắn với thanh tra, kiểm tra, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần bắt tay ngay vào thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời cần cụ thể hóa chương trình thành những kế hoạch cụ thể, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Tích cực chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn bỏ phiếu bầu 
Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang khóa mới gồm 11 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy khóa mới đối với đồng chí Lê Tuấn Phú - Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng thời biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Nguyễn Miền - Hoàng Hà

Nguồn tin: Theo https://www.bacgiang.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây