TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GẮN VỚI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thứ năm - 25/02/2021 04:31 464 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng  ủy CCQ tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ là tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
      Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Đề án 01 về tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.
PGS.TS Thân Minh Quế - TUV, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
PGS.TS Thân Minh Quế - TUV, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh
phát biểu tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác  xây dựng Đảng năm 2020
         Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang, là một trong 15 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Tính đến ngày 31/12/2020, toàn Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.554 đảng viên.
        Nhiệm kỳ 2016 - 2020, công tác bồi dưỡng đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Theo số liệu thống kê từ 2016 - 2020 Đảng ủy đã mở được 56 lớp với 5.704 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Nhìn chung, các lớp bồi dưỡng được tổ chức có số lượng cán bộ, đảng viên dự học khá đông, đối tượng rộng. Nội dung bồi dưỡng tập trung chủ yếu là về lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng; đối tượng đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; thông tin cập nhật tình hình thời sự, chính sách... Tuy vậy, còn một số hạn chế như: chưa mở được các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; một số lớp mở chưa kịp thời; nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo quy định của Trung ương còn bất cập; một số cấp ủy cơ sở chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; một số giảng viên còn chưa nhiệt tình, tâm huyết với công việc; không ít học viên còn có tâm lý ngại học tập, nghiên cứu lý luận, ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập chưa cao.  
        Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Đảng ủy đề ra mục tiêu 100% giảng viên kiêm chức của Đảng ủy có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ; được bồi dưỡng đạt chuẩn về nghiệp vụ, phương pháp sư phạm; Trên 90% cấp ủy viên, ủy viên UBKT cơ sở; bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; 100% học viên các lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ theo quy định. Hằng năm Đảng ủy mở từ 6 đến 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng; Hằng năm mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch mở được ít nhất 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên của mình... Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao chất lượng, nội dung, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng; kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
           Để thực hiện Đề án hiệu quả, Đảng ủy đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:
       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Làm cho cấp ủy viên các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới, coi đó là nghĩa vụ đồng thời là quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần nêu gương về tinh thần học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghiệp vụ; đề cao tính tự giác học tập, học tập suốt đời theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
       - Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, đảng viên hằng năm: Các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc việc rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình, dự kiến chính xác nhu cầu bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới theo từng thời gian, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm cho phù hợp. Công tác bồi dưỡng phải xuất phát thực trạng đội ngũ cán bộ và từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
       - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng: Nội dung, chương trình các lớp bồi dưỡng cần bám sát vào giáo trình, tài liệu bồi dưỡng do các cơ quan Trung ương biên soạn. Song phải cập nhật đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, đề án... của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Đảng ủy CCQ tỉnh mới ban hành và tình hình thực tiễn của Đảng bộ vào bài giảng; tăng cường những nội dung bài giảng về tiềm năng thế mạnh của địa phương, lịch sử truyền thống của tỉnh, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức...
        - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức và đội ngũ cấp ủy viên, báo cáo viên cơ sở: cần sớm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức và báo cáo viên cấp cơ sở. Lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ, nhận thức tốt có nhiều kinh nghiệm trong công tác, nhiệt tình trách nhiệm, tâm huyết với công việc để phân công làm giảng viên, báo cáo viên các lớp bồi dưỡng. Các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, chi bộ phải trực tiếp làm giảng viên, báo cáo viên các lớp do cơ quan, đơn vị mình tổ chức ít nhất mỗi năm 01 lần.
      - Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện kỹ thuật cho các lớp bồi dưỡng: BTV Đảng ủy CCQ tỉnh cần tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp bồi dưỡng, quan tâm hơn đến giải quyết các chế độ chính sách đối với giảng viên, báo cáo viên và học viên; các cấp ủy cơ sở quan tâm phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại và cung cấp tài liệu nhằm đảm bảo đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của giảng viên, báo cáo viên và học viên các lớp bồi dưỡng do đơn vị mình tổ chức./.
                                                                                                           Nguyễn Trí Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây